Thế giới tự nhiên: Để trả lời cho những thác mắc của trẻ

Text

Thế giới tự nhiên: Để trả lời cho những thác mắc của trẻVì sao lại có động đất? Núi lửa ra đời như thế nào? Vì sao cây không thể cử động? Vì sao hoa lại có nhiều màu sắc khác nhau? Và gần 500 câu hỏi về thế giới tự nhiên, cùng với đáp án những hỏi trên.


ĐKCB/Nơi lưu trữ

XLD.000020550 XXX 2018Sẵn sàng
XLD.000019550 XXX 2018Kho chính (C1)Sẵn sàng
XLD.000018550 XXX 2018Nhánh TV Hoài ÂnSẵn sàng
XLD.000017550 XXX 2018 (16)Sẵn sàng
XLD.000016550 XXX 2018Nhánh TV Hoài Ân (15)Sẵn sàng

Thông tin chi tiết

Tùng thư
Vì sao? Như thế nào?
Ký hiệu xếp giá (Call Number)
550 XXX 2018
Nhà xuất bản Dân Trí : Hà Nội.,
Mô tả vật lý
125tr., 24cm
Ngôn ngữ
English
ISBN/ISSN
9786048861414
Phân loại
550
RDA nội dung
text
RDA phương tiện
unmediated
RDA vật mang tin
volume
Thông tin xuất bản/tái bản
Tái bản
Chủ đề
Chi tiết (giá tiền)
99000
Thông tin trách nhiệm

Liên kết

Tên tài liệuThông tin xuất bản/tái bảnNgôn ngữ
Năng lượng: Để trả lời cho những thắc mắc của trẻen
Biển: Để trả lời cho những thắc mắc của trẻTái bảnvie
Thời tiền sử: Để trả lời cho những thác mắc của trẻTái bảnen
Sinh thái: Để trả lời cho những thác mắc của trẻTái bảnen
Không gian: Để trả lời cho những thác mắc của trẻTái bảnen
Cơ thể: Để trả lời cho những thắc mắc của trẻen
Khoa học: Để trả lời cho những thác mắc của trẻTái bảnen
Thời trung cổ: Để trả lời cho những thác mắc của trẻTái bảnen