We have 3 news for you!

Tài liệu tham khảo

2017. Nghiên cứu phần mềm Dspace và khả năng triển khai tại Trung tâm Thông tin khoa học và tư liệu giáo khoa Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33944 2016...

Một số thông tin cập nhật phần mềm

Để SLiMS ứng dụng vào thực tế, giảm công sức cho cán bộ thư viện huyện và thuận tiện cho bạn đọc, cần phải khắc phục vấn đề: Xuất nhập dữ liệu, In sổ ĐKCB... OPAC: - Bổ sung phần tìm kiếm theo m...

Phần mềm VietSlims

Chào mừng các bạn đến với  Thư viện VIetSLiMS. ...


Thông tin


Danh mục truy cập công cộng trực tuyến (OPAC) - Sử dụng các tùy chọn tìm kiếm để tìm tài liệu nhanh chóng